ساباط طرح آرا
شرکت مهندسی مشاور ساباط طرح آرا، فعال در زمینه معماری و توسعه شهری، با استفاده از کارکنان با تجربه، منابع مالی قوی و تسهیلات کامل، خدمات مهندسی با کیفیت ارائه می‌دهد.
درباره شرکت ساباط طرح آرا
شرکت مشاوران مهندسی ساباط طرح آرا در خرداد 1384 تأسیس شد به منظور ارائه خدمات مهندسی با رعایت استانداردهای بین‌المللی و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه معماری، توسعه شهری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند. از تاریخ تأسیس تاکنون، این شرکت مشاوره‌دهنده راهی روشن به راه انداخته است که بر تأکید استفاده از کادری با تجربه و دانش مدرن، توان مالی مناسب، تجهیزات سخت‌افزاری کامل و نیروی کار مجد استوار است؛ تا یک مجموعه نوآور و قابل اعتماد برای کارفرمایان و جامعه فنی و مهندسی ایران فراهم کند.
دسته بندی پروژه های شرکت
پروژه‌های شرکت ساباط طرح، همواره بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در زمینه معماری و توسعه شهری به ارائه خدمات متمیز می‌پردازد.
ساختمان
8 دسته بندی
شهرسازی و طراحی شهری
8 دسته بندی
مقاوم سازی
8 دسته بندی
ساختمان
8 دسته بندی
شهرسازی و طراحی شهری
8 دسته بندی
مقاوم سازی
8 دسته بندی
خدمات شرکت
شرکت مهندسی مشاور ساباط طرح آرا (سهامی خاص) در ژوئن ۲۰۰۴ تأسیس شد به منظور ارائه خدمات مهندسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه معماری، توسعه شهری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند. از زمان تأسیس، این شرکت مشاوره‌ای راه را برای استفاده از کارکنان با تجربه و دانش نوین، توان مالی مناسب، تسهیلات سخت‌افزاری کامل و نیروی کار سخت‌کوش بهبود می‌بخشد تا مجموعه‌ای نوآورانه و قابل اطمینان برای کارفرمایان و جامعه فنی و مهندسی ایران فراهم آورد.
نمایش خدمات مشاوره
01
مشاوره
طراحی
شرکت مهندسی مشاور ساباط طرح آرا (سهامی خاص) در ژوئن ۲۰۰۴ تأسیس شد به منظور ارائه خدمات مهندسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه معماری، توسعه شهری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند. از زمان تأسیس، این شرکت مشاوره‌ای راه را برای استفاده از کارکنان با تجربه و دانش نوین، توان مالی مناسب، تسهیلات سخت‌افزاری کامل و نیروی کار سخت‌کوش بهبود می‌بخشد تا مجموعه‌ای نوآورانه و قابل اطمینان برای کارفرمایان و جامعه فنی و مهندسی ایران فراهم آورد.
نمایش
02
طراحی
نظارت
شرکت مهندسی مشاور ساباط طرح آرا (سهامی خاص) در ژوئن ۲۰۰۴ تأسیس شد به منظور ارائه خدمات مهندسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه معماری، توسعه شهری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند. از زمان تأسیس، این شرکت مشاوره‌ای راه را برای استفاده از کارکنان با تجربه و دانش نوین، توان مالی مناسب، تسهیلات سخت‌افزاری کامل و نیروی کار سخت‌کوش بهبود می‌بخشد تا مجموعه‌ای نوآورانه و قابل اطمینان برای کارفرمایان و جامعه فنی و مهندسی ایران فراهم آورد.
نمایش
03
نظارت
مدیریت طرح
شرکت مهندسی مشاور ساباط طرح آرا (سهامی خاص) در ژوئن ۲۰۰۴ تأسیس شد به منظور ارائه خدمات مهندسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به عنوان یک شرکت فعال در زمینه معماری، توسعه شهری و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند. از زمان تأسیس، این شرکت مشاوره‌ای راه را برای استفاده از کارکنان با تجربه و دانش نوین، توان مالی مناسب، تسهیلات سخت‌افزاری کامل و نیروی کار سخت‌کوش بهبود می‌بخشد تا مجموعه‌ای نوآورانه و قابل اطمینان برای کارفرمایان و جامعه فنی و مهندسی ایران فراهم آورد.
نمایش
02
مدیریت طرح
آدرس تهران

خیابان ولیعصر، نرسیده به چهار راه پارک وی ، خیابان قریشی ، خیابان خاکزاد ،پلاک 4 طبقه همکف

تلفن دفتر تهران

021-22036425

آدرس تبریز

خیابان ولیعصر ، خیابان قانون ، 12 متری گیشا ، 6 متری اول، پلاک 30 طبقه اول

تلفن دفتر تبریز

041-33691463

فضای مجازی